Tento web je neziskový a čistě nadšenecký

Cílem webu není nikoho ponížit nebo zesměšnit, proto jsou příklady na fotografiích co nejvíce obecné a značky pokud možno nečitelné.

Na webu se průběžně stále pracuje, omluvte prosím překlepy a drobné nedostatky. Děláme, co můžeme!

Poděkování za fotografie: Project Delete Vienna, Ivica, Mary Margharita, Veronika Rút

Ilustrace z Manuálu dobré praxe v Brně: Jan Šrámek

 

Reklamou ve veřejném prostoru se intenzivně zabývám od roku 2014, kdy jsem se vrátila z Belgie a napsala svou diplomku. Jsem grafická designérka na volné noze a v rámci svého projektu Brno bez vizuálního smogu jsem vytvořila Manuál dobré praxe pro radnici v Brně. Momentálně mě dost zaměstnává inspirativní projekt soutěže o výlohu roku, který expanduje do dalších měst. Tento web vznikl na žádost různých lidí z různých měst a je pro všechny nadšence, co jsou hladoví po informacích a chtějí svému městu pomoct. Ostatní ho vůbec nemusí číst.