Tento web je neziskový a čistě nadšenecký

Cílem webu není nikoho ponížit nebo zesměšnit, proto jsou příklady na fotografiích co nejvíce obecné a značky pokud možno nečitelné. 

Veronika Rút Fullerová

Jsem designérka se specializací na branding a dělám terapeutkou českého veřejného prostoru od roku 2015.

Reklamou ve veřejném prostoru se intenzivně zabývám od roku 2014, kdy jsem se vrátila z Belgie a napsala svou diplomku. Záhy na to jsem založila projekt Brno bez vizuálního smogu a spolupracovala s radnicí Brna-středu na nové vizuální strategii. V rámci toho jsem mimo jiné vytvořila první český Manuál dobré praxe reklamy

Dohledatelné a komplexní informace jsou pro mě nezbytná součást veřejné diskuze, proto jsem vytvořila tento web. Péče o veřejný prostor je ve vyspělých zemích běžná a implementaci strategické práce s reklamou vždy předcházelo několik desítek let diskuzí a uměleckých intervencí. Česká republika je po pár letech stále na začátku cesty z chaosu směrem k vědomé práci s veřejným prostorem.

Tento web se snaží předcházet zbytečným desinformacím, které chtě nechtě v médiích vznikají zjednodušováním nebo vynecháním kontextu. Vznikl na opakovanou žádost různých lidí z různých měst a je pro všechny nadšence, co jsou hladoví po informacích a chtějí svému městu pomoct s novou strategií. Ostatní ho vůbec nemusí číst.

 

Poděkování za fotografie: Project Delete Vienna, Ivica, Mary Margharita, Veronika Rút

Ilustrace z Manuálu dobré praxe v Brně: Jan Šrámek