Návody – jak vybrat designéra

Rozpoznat a vybrat kvalitního designéra je klíčové a velmi obtížné. Existuje však několik zásad, kterými je dobré se při výběru řídit. Následujcí body vám můžou pomoci rozpoznat kvalitního tvůrce.

1. Má systém a přemýšlí

Schopného designéra nedefinují obrázky, ale způsob myšlení a přístup k navrhování. Řiďte se proto spíš konkrétními doporučeními a jeho přístupem, než tím, jak se Vám jeho práce „líbí“ na pohled. Zásadní můžou být v tomhle ohledu Case Studies – případové studie, které mají právě popisovat postup práce a to, jak designér přemýšlí.

 

2. Zajímá se o kontext

Kvalitní tvůrce se vždy zajímá, k čemu jsou výstupy, které dělá. Například jak fungují v rámci komunikace, co je obsahem sdělení, pro koho je sdělení určené, jak rychle má být čitelné apod. Zajímá se také o provedení výstupu. Ať už jde o tisk, umístění na fasádě, barevnost fasády, lokalitu objektu a podobně.

 

3. Neplní všechna přání

To znamená, že nebude slepě následovat jakékoli pokyny. Optimální je, když designér sestaví zadání spolu s vámi s ohledem na své zkušenosti a vaše potřeby. Od toho si najímáte designéra jako službu a ne automatický generátor na internetu.

 

4. Neumí všechno

Design interiéru, grafický design, ilustrace nebo web design jsou velmi odlišné obory náročné na úroveň specializace. Kvalitní tvůrce vždy zná své meze a nebude tvrdit, že ovládá všechno. Pokud si nejste jistí, co přesně potřebujete, zkušený designér by vás měl být schopen nasměrovat k adekvátnímu odborníkovi. 

5. Umí hledat alternativy

Přemýšlí nad svým návrhem a je schopen hledat různá řešení. Pokud hledáte design, který bude fungovat dlouhodobě a ušetří vám peníze v budoucnu, počítejte s delším procesem schvalování a vývojem. Není možné očekávat, že budete mít např. kvalitní vizuální styl hotový za týden. Optimální je dlouhodobá spolupráce, protože se často během vývoje projektu objevují nové problémy, které je třeba koncepčně řešit. Tím spíš je dobré vybrat opravdu kvalitního designéra hned na začátku.

Pokud se bojíte investice, nepožadujte skici nebo práci na zkoušku zdarma, ale vyberte menší výstup, kterým spolupráci otestujete. Cenu za práci vždy dohodněte předem, stejně jako hodnotu případných přirážek kvůli neočekávanému zvýšení náročnosti práce.

Jak začít a vybudovat strategii se dočtete na této stránce.