KAM DÁL

Tohle je rozcestník různých projektů, které se zabývají vizuálním smogem. Řazení je chronologicky, přibližně podle začátku aktivity. Jde o přehled za účelem propojení a nasměrování aktivistů a radnic. Jestli hledáte příklady regulací různých měst, najdete je na samostatné stránce.

Iniciativy v zahraničí

MEZINÁRODNÍ

 

KANADA

Vancouver (přibližně 60. léta až 80. léta 20.století)

 

USA

Vermont, Maine, Aljaška, Havaj (od 60. let 20. století)

 

FRANCIE

Sdružení aktivistů z různých měst (od 1992)

Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP) – Hnutí proti aresivním podsvíceným reklamám 

Soutien aux déboulonneurs

 

RAKOUSKO

Vídeň (2005)

 

BRAZÍLIE

Sao Paulo (od 2007)

 

POLSKO

Nałęczów (od 2010)

Gdaňsk (od 2019)

Krakov (2015)

 

RUSKO

Moskva (2013)

 

SLOVENSKO

Bratislava (od 2015)

 

NĚMECKO

Berlín (2015)

 

ŠPANĚLSKO

Barcelona (od 2016)

 

AUSTRÁLIE

 

ANGLIE

Diplomové a bakalářské práce

Srovnání reklam v centru Barcelony a Prahy.

Anna Strejcová – Vizuální média v městském veřejném prostoru (UK, Praha, 2012).
→ Text práce ke stažení.

Populárně naučné představení tématu vizuálního smogu.

Veronika Fullerová (roz. Nováková) – Grafický design ve veřejném prostoru (UTB, Zlín, 2015).
→ Text práce ke stažení 
→ Web praktické části

Fenomén neonové reklamy před rokem 1989

Lenka Opálková – Písmo kin a jiných kulturních zařízení (UTB, Zlín, 2016).
→ Text práce ke stažení 

Plakátovací plochy – regulace a návrhy řešení situace.

Marie Tesaříková – Plakátování v oblasti Brno-střed: boj o veřejný prostor ve 21. století (MUNI, Brno, 2018)
→ Text práce ke stažení

Ukotvení pojmu v kontextu českého umění ve veřejném prostoru

Tereza Bonaventurová – Ztraceno v prostoru (UJEP, Ústí nad Labem, 2018)
→ Text práce ke stažení

Přehled forem regulace v českých zákonech.

Anna Marie Hanušová – Právní úprava prostředků ochrany před vizuálním smogem (UP, Olomouc, 2019)
→ Text práce ke stažení

Rozhovory s obchodníky a průzkum veřejného mínění + obecně o problematice ve Zlíně.

Aneta Oulehlová – Problematika vizuálního smogu ve veřejném prostoru (UTB, Zlín, 2019)
→ Text práce ke stažení

Praxe regulací v českých městech.

Jakub Martin – Principy regulace reklamy v historických centrech měst s ohledem na vizuální identitu města (UK, Praha, 2020)
→ Text práce ke stažení

Autorská kniha (umělecké dílo).

Markéta Kinterová – Opoziční čtení veřejného prostoru (UMPRUM, Praha, 2020) 
→ Koupit knihu „Kam oči, tam hlava“
→ Reportáž o knize

Různé přístupy k regulaci vizuálního smogu v Praze a v Plzni

+ 3x rozhovor (Kristýna Drápalová – Praha, Václav Cinádr – Plzeň, Veronika Rút Fullerová – Brno)

Viktoriya Bairamyan – Přístupy k řešení problematiky vizuálního smogu v památkových rezervacích v Praze a v Plzni (VŠE, Praha, 2021) 
→ Text práce ke stažení

Právní úprava vizuálního smogu a případová studie billboardu u haly Rondo v Brně

Michaela Kovářová (MUNI, Brno, 2023)

→ Text práce ke stažení

Analýza výdělečnosti a mapování billboardů v Brně, velký přehled výzkumných podkladů

Vizuální smog a venkovní reklama se zaměřením na billboardy ve vybraných částech města Brna. Práci byla oceněná a je zařazená ve sborníku VUT
Adéla Šnajdrová (VUT, Brno, 2023)

→ Text práce ke stažení

Výzkumy, knihy a přednášky

Přehled legislativy kolem reklam v ČR a strategické plánování kultivace pro 200 měst.

FULLEROVÁ, Veronika a Kolektiv. Kuchařka kultivace českých měst: Jak kultivovat město během jednoho volebního období a sklidit za to adekvátní pochvalu. Brno: Retailoko, 2023. ISBN 978-80-907434-4-1

Dostupné online

 

Působení reklam na nervovou soustavu, problematika lidských práv a zachovávání kulturní diverzity. Problematika působení na děti, studenty a související změny chování. Regulace komerčních vs. neziskových reklam a sociálních kampaní.

Zpráva valného shromáždění OSN s řadou odkazů na výzkumy (ke stažení pod písmenem E – English).

 

Přehledná zeleň v ulici snižuje výskyt graffiti a redukuje kriminalitu.

BRUNSON, L. 1999. Resident Appropriation of Defensible Space in Public Housing: Implications for Safety and Community. Nepublikovaná disertační práce, University of Illinois, Champaign-Urbana, IL.

DONOVAN, G.H, and J.P. Prestemon, J.P. 2012. The Effect of Trees on Crime in Portland, Oregon. Environment and Behavior 44, 1:3-30

 + Rozcestník University of Washington ohledně výzkumů na souvislost kriminality a zeleně v ulicích.

 

Broken Window Theory – jak nedostatek péče o veřejný prostor může podnítit kriminalitu.

KELLING, George; COLES, Catherine, Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, ISBN 0-684-83738-2.

 

Vizuální neuspořádanost lokality vzbuzuje dojem nebezpečí a stresuje obyvatele.

LEGATES, Richard T a Frederic STOUT. The city reader. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2015, pages cm. ISBN 9781138812918.

Vliv prostředí na mentální zdraví a pocit štěstí.

Crime, fear of crime, environment, and mental health and wellbeing: mapping review of theories and causal pathways. Lorenc T, Clayton S, Neary D, Whitehead M, Petticrew M, Thomson H, Cummins S, Sowden A, Renton A Health Place. 2012

Komplexní úklid ulic jako nejlepší prevence kriminality.

BRAGA, A.A., and B.J. Bond. 2008. Policing Crime and Disorder Hot Spots: A Randomized Controlled Trial. Criminology 46.

Fasáda domu tak rozsáhle určuje kvality veřejného prostoru, že je nutné ji brát jako poloveřejnou.

SENNETT, Richard. Architektura a veřejný prostor: texty o moderní a současné architektuře IV. Vyd. 1. Editor Petr Kratochvíl. Praha: Zlatý řez, 2012, 164 s. ISBN 978-80-903826-4-0.

 

 

Město je základem demokracie ve smyslu setkávání s jinakostí. Konzum nesmí vytlačovat alternativní formy myšlení.

SENNETT, Richard. Architektura a veřejný prostor: texty o moderní a současné architektuře IV. Vyd. 1. Editor Petr Kratochvíl. Praha: Zlatý řez, 2012, 164 s. ISBN 978-80-903826-4-0.

 

Výstavy, akce, performance