Obeslali jsme e-mailem kandidáty do komunálních voleb v Brně a ptali se je na jejich plány ohledně vizuálního smogu. Všichni odpovídali na tři stejné dotazy. Pořadí stran je podle abecedy. Strany jsou vybrané na základě volebního potenciálu zveřejněného ČT, obeslali jsme všechny zmíněné, ostatní oslovené strany se nevyjádřily.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Hnutí ANO – Mgr. René Černý

1. Jaké kroky plánujete pro omezení nelegální reklamy v Brně?

Nelegální reklamu je nutné přísně potírat – městu unikají příjmy, mnohé billboardy jsou v nebezpečných místech a ohrožují řidiče. Rád bych inicioval kontrolu městských pozemků nebo i domů, zda se zde nelegální reklama nenachází.

2. Připravujete konkrétní kroky ke snížení a regulaci vizuálního smogu v Brně?

Rád bych se zaměřil na řešení vizuálního smogu nejen v historickém centru, ale i v rámci širšího středu města. Celou problematiku je zároveň nutné dobře prodiskutovat s podnikateli, kterým reklama slouží k propagaci jejich byznysu, a najít vhodný kompromis, aby město vypadalo hezky a podnikatelé na tom netratili.

3. Souhlasili byste se zákazem umisťování reklamy na zábradlích na území města Brna?

Dokáži si představit, že by zábradlí sloužilo jako plocha městským příspěvkovým organizacím (divadlo, knihovna, volnočasové centrum atd.), které by se musely držet podmínek daných grafickým manuálem. V rámci historického centra bych reklamu na zábradlí zakázal úplně. 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Lidovci a starostové – Petr Hladík

  1. Jaké kroky plánujete pro omezení nelegální reklamy v Brně?

Už nyní je veškerá nelegální reklama umístěna na majetek města Brna odstraňována. Je to trochu boj s větrnými mlýny, ale dokud neomezíme legální reklamu, budeme neustále bojovat i s tou nelegální.

2. Připravujete konkrétní kroky ke snížení a regulaci vizuálního smogu v Brně?

Pro reklamu v centru města byl přijat manuál, aby reklama zapadala do jednotného stylu, který není agresivní a příliš kontrastní. Je také potřeba efektivně motivovat živnostníky v centru města k jednotnému vzhledu jejich provozoven. Jasně definovaná politika Magistrátu pro reklamu v centru není. To bych chtěl změnit. Myslím si, že by v městské památkové rezervaci vůbec neměla být stacionární reklama typu billboardů a že by mělo být omezeno nasvícení reklamních ploch, které kromě vizuálního smogu vytváří i světelný smog. Reklamní plochy v centru by podle mého názoru měly být městem kontrolované.

3. Souhlasili byste se zákazem umisťování reklamy na zábradlích na území města Brna?

Ano, určitě bych takový zákaz podpořil.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Piráti Brno – Marek Lahoda

  1. Jaké kroky plánujete pro omezení nelegální reklamy v Brně?

Uděláme audit všech reklamních zařízení a ploch v Brně a nelegální reklamu necháme odstranit. V první fázi se zaměříme především na billboardy. K tomuto účelu jsme z úrovně vedení města v rámci Kanceláře architekta města Brna již zřídili novou pozici, která má tuto činnost v popisu práce. Odstraňování bude probíhat ve spolupráci se stavebními úřady, které k tomu mají pravomoc.

Pokud je zařízení či reklamní plocha legální a provozuje je některá z městských firem, budeme jednat o možnostech jejich zrušení. Naším cílem je minimum vizuálního smogu v ulicích města.

2. Připravujete konkrétní kroky ke snížení a regulaci vizuálního smogu v Brně?

Chceme postupovat dle doporučení představených vaším sdružením Brno bez vizuálního smogu a v úzké spolupráci s odborníky na toto téma. Inspirujeme se také již připraveným a schváleným brněnským Manuálem dobré praxe reklamy a označování provozoven, který je výsledkem mezioborových setkání a odborných diskusí. Provozovatele prodejen v historickém jádru města, ale i jinde, chceme především pozitivně motivovat, aby se zmíněným Manuálem řídili.

Některé konkrétní kroky jsme již podnikli. Například v rámci aktuálně připravované částečné rekonstrukce přednádražního prostoru jsme apelovali na odstranění všech reklam ze zábradlí. Bylo dohodnuto, že staré smlouvy budou po vypršení platnosti ukončeny a nové nebudou uzavírány, takže postupně zde všechen vizuální smog ze zábradlí zmizí. Obdobně chceme postupovat i v dalších případech.

3. Souhlasili byste se zákazem umisťování reklamy na zábradlích na území města Brna?

Ano. A zbytečná zábradlí chceme také nechat odstranit, protože až příliš často zaplevelují veřejný prostor a brání v přirozené průchodnosti. Příkladem může být právě prostor před Hlavním nádražím. Čtyři roky jsme marně volali po jeho kompletní rekonstrukci, nakonec se snad ještě do konce roku dočkáme alespoň částečných úprav. V rámci nich má dojít k odstranění zábradlí podél celého severního nástupního ostrůvku a u jižního nástupiště dojde odstranění části zábradlí a vytvoření bezbariérového místa pro přecházení přímo před hlavním vstupem do nádražní budovy. Díky tomu už lidé nebudou muset zábradlí obíhat nebo se trmácet bariérovými podchody.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Strana Zelených

  1. Jaké kroky plánujete pro omezení nelegální reklamy v Brně?

Zelení byli první, kteří začali potírat nelegální výlep v centru Brna. Dnes už si nikdo asi nepamatuje, že v centru bývaly polepené všechny odpadkové koše, kontejnery, lampy veřejného osvětlení, zastávky MHD a někdy dokonce fasády domů. Nejednalo se přitom o jednotlivé plakáty, ale o organizovaný trh s černým výlepem. Koordinací s městskými firmami a rychlým odstraňováním se ale podařilo docílit toho, že firmám se nelegální výlep zkrátka nevyplatí. Pokud se výlep dostatečně rychle neodstraňuje, což se nyní děje, tak se firmám černý výlep pořád vyplácí. Město musí mít přehled o tom, jaké bilboardy jsou legální, a ty nelegální včas odstraňovat. V mapování nelegálních bilboardů odvedl skvělou práci náš zastupitel na Brně-střed Michal Závodský, který bojoval za jejich odstraňování jako jeden z prvních v republice. 

2. Připravujete konkrétní kroky ke snížení a regulaci vizuálního smogu v Brně?

Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo snížit počet reklamních nosičů TSB, které jsou často umístěné na nevhodných místech. 

3. Souhlasili byste se zákazem umisťování reklamy na zábradlích na území města Brna?

Už před sedmi lety jsme se snažili, aby zmizely reklamy ze zábradlí v přednádražním prostoru. Je samozřejmé, že bychom se zákazem souhlasili.