K problematice vizuálního smogu jsem se dostala při psaní bakalářské práce na PrF MUNI. Téma Právní úprava vizuálního smogu jsem si vybrala záměrně. Jednak bylo blízké mému oboru (pracuji v soukromém sektoru) a taky jsem si myslela, jak si to neulehčím, protože o vizuálním smogu snad už bylo vše podstatné řečeno. Vše by mělo být všem jasné, a díky Veronice Rút Fullerové i těm nahoře tady v Brně. A že za měsíc mám hotovo s prstem v nose. Aha #1.

Opak byl pravdou. Při psaní teoretické části, která se věnuje zákonům, které by mohly vizuální smog nějak regulovat, jsem si trhala vlasy a proklínala se, co za téma jsem si vybrala. Zatímco mí spolužáci analyzovali ve svých pracích pár ustanovení jednoho zákona, já si teda naložila solidně. Roztříštěná úprava napříč několika zákony, např. zákon o regulaci reklamy, stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dráhách, zákon o životním prostředí a něco by se našlo i v zákoně autorském. Dalo mi dost práce se v tom zorientovat, nepřekvapuje mě, že to dělá problém široké veřejnosti a bohužel někdy i samotným úřadům.

V praktické části práce se věnuji městské části Brno-střed. Doufala jsem, že aspoň tam nebude moc o čem a budu hýřit superlativy. Problém přece začalo Brno-střed s pomocí Veroniky řešit už v roce 2015. Ano, určitá opatření vznikla, ale hlavně díky minulému vedení městské části. Dnes evidentně řešení vizuálního smogu není na pořadu dne a vládnoucí koalice preferuje prolívat beton na Výstavišti, usměrňovat KAM a reklamní plochy spíš přidávat než eliminovat. Viz třeba reklamní plachty u Mendláku nebo u Vaňkovky. Nebo „nové“ MHD přístřešky. Aha #2.

Ulice Křížová u Mendlova náměstí. Foto: Michaela K.

Za největší fail považuji nepovolený billboard hned vedle Ronda, který jsem si v rámci bakalářky proklepla jen tak cvičně. Nečekala jsem, že tenhle osvětlený mastodont, který vlastně nemá v centru města co dělat, a už vůbec ne v ochranném pásmu městské památkové rezervace, má propadlé povolení – od roku 2017 (?!). Na městském pozemku. Strategie Brno 2050. Vytvářet město bez vizuálního smogu. Proto v nařízení o regulaci reklamy chybí regulace reklamy v ochranném pásmu. A proto z připravovaného územního plánu zmizel obecný zákaz umísťování reklamních zařízení např. v plochách určených pro zeleň, protože to přece pohlídá a zabezpečí stavební úřad. Ten stavební úřad, který nezvládá z vlastní činnosti kontrolovat nepovolené reklamy, nemá vlastně ani dostatečnou evidenci reklamních zařízení obecně anebo je povolí tam, kde nemají co dělat. Aha #3.

Nepovolený billboard u Ronda. Foto: Michaela K.

Plány a strategie vypadají na papíře hezky. Slibem nezarmoutíš.

KAM vlastně kráčíš, Brno?