Psal se říjen/listopad 2022. Téma diplomky vizuální smog zúžené na billboardy. Tak dobře, jdeme na to. Začala jsem si hledat informace a kam jinam se jít zeptat, než na Magistrát města Brna. Tak jsem šla. Při vstupu mi zrak přistál na páternosteru, ze kterého mám hrůzu už od dětství. Hned vedle schody, uf, nevzdávat se hned na začátku. Vyjdu do příslušného patra Majetkového odboru MMB a hledám ty správné dveře. Jakožto účetní sem tam musím jednat s úředníky a ne vždy se mi do toho chce, tak teď tu stojím přede dveřmi a váhám, jestli opravdu zaklepat.

Seberu všechnu odvahu, klepu na odbornou referentku a tasím svůj dotaz ohledně toho, kdo by mi mohl pro diplomovou práci poskytnou informace ohledně reklamních nosičů. Paní na mě kouká a poradit mi nedokáže, odkáže mě na svou nadřízenou ve dveřích hned vedle. Paráda, sbírám odvahy a klepu dál. Vedoucí referátu mi už dokáže nějaké informace podat. Tedy spíš jen to, že záležitosti ohledně reklamních nosičů (billboardů) už asi 10 let neřešila a že se jedná o složitější problematiku (díky za info). Bližší informace dále samostatně na městských částech, respektive jejich stavebních úřadech, a záštitu celého města Brna zastává Odbor správy majetku MMB. Moment co? Majetkový odbor, Odbor správy majetku… To si raději zapisuji, abych tomu sama uvěřila. No nic, moc jsem nepochodila a budu muset pátrat dále. Na cestu dolů již plná odvahy naskakuji do páternosteru, kupuji kafe a mířím domů vymýšlet, co dál.

No, 21. století, začnu smolit e-mail vedoucímu Odboru správy majetku (btw, od něj nemám odpověď doteď) a z 29 brněnských městských částí vybírám tři – Brno-střed, kde celý život žiju, Komín, kudy často projíždím do mého milovaného Jundrova, a Bosonohy na doporučení Veroniky. Posílám tedy první várku žádostí o informace:

  • jestli má MČ uzavřeny smlouvy na pronájem pozemků k umístění reklamních zařízení (billboardů),
  • pokud ano, o kolik billboardů se celkem jedná,
  • a jaký byl celkový roční příjem z pronájmu pozemků pro billboardy v roce 2021.

Do deseti dnů jsem měla odpověď od všech MČ. Výsledek mě trochu překvapil – nějakou smlouvu má uzavřenou jen MČ Bosonohy celkem ke dvěma kusům billboardů a roční příjem z nich byl v roce 2021 necelých 80 tisíc korun. Okay, tak další billboardy tedy stojí na soukromých pozemcích nebo nelegálně na pozemcích dané MČ. Vím, že někde na nějakých místech nějaké nosiče jsou, ale to by jak na zeptání, tak do diplomky, bylo k ničemu. To znamená jediné – oblasti obejít a sama si zjistit, kde toho kolik je. Tisknu si mapy jednotlivých MČ, beru zvýrazňovače, nabíjím na 100 % telefon, teple se oblékám a vyrážím do terénu.

Průběh terénního výzkumu, Foto: Adéla Š.

Brno a jeho malebná reklamní zákoutí jsem se rozhodla objevovat od 3. 12. do 28. 12. 2022. Prochodila jsem zhruba 140 kilometrů a našla jsem něco? No jasně, že jo! 272 reklamních nosičů, z toho 198 na Brně-střed, 42 v Komíně a 32 v Bosonohách. Každý jsem vyfotila, prostřednictvím map jsem si k němu uložila GPS souřadnice a následně si pak ke každému hledala údaje z katastru nemovitostí. Ze všech nalezených se jich 190 vyskytovalo na soukromých pozemcích a těch zbylých 82 na pozemcích ve vlastnictví obce (všechny informace jsou podrobněji rozepsány v mojí diplomce). Už teď mi bylo jasné, že tady něco nehraje, protože z odpovědí na první žádost jsou uzavřeny smlouvy pouze ke 2 nosičům. Ale pokud tam i tak billboardy stojí, jsou buď legálně na soukromém pozemku, takže k nim muselo být vydáno povolení, nebo tam jsou prostě nelegálně a to jen tak nenechám!

Vše jsem seřadila do tabulek a následně se všemi informacemi zaslala na jednotlivé podatelny MČ spolu s žádostmi o další informace:

  • který den bylo daným stavbám vydáno povolení pro stavbu,
  • a který den toto povolení vyprší.
Příklad seřazení nosičů v žádostech pro úřad, Foto: Adéla Š.

Brno – Komín

Ze 42 má 38 reklamních nosičů platné stavební povolení. Pokračovala jsem v dotazování na zbylé, u kterých jsem se zmínila v parcelních číslech nebo v GPS souřadnicích. Upřímně, byla to dost otrocká a mravenčí práce ty informace všechny najít a seřadit a holt jsem se uklikla, jsem taky jen člověk. Ale chápala jsem, nesprávné informace ode mě, nemohli jsme pokračovat dále. Suma sumárum, Brno – Komín = 4 nelegálně umístěné nosiče.

Ulice Kníničská v MČ Brno – Komín, na délce 2,6 kilometrů 34 nosičů, Foto: Adéla Š.

Brno – Bosonohy

Jeden ze zastupitelů této MČ mě požádal o telefonickou konzultaci. Ou, to asi nebude moc pěkný hovor. Opak byl ale pravdou – poděkování za mnou zaslanou žádost a překvapení, kolik billboardů se na jejich území nachází. Situaci ohledně reklamních zařízení MČ řeší a rádi by se reklamních nosičů zbavili, jen moc neví, jak na to. O mou práci a zjištěné výsledky se zajímají a situaci budou i nadále řešit. Po několika dnech mi přišla odpověď s požadovanými informacemi. Suma sumárum, Brno – Bosonohy = 20 nelegálně umístěných nosičů.

Stará dálnice v MČ Brno – Bosonohy, Foto: Adéla Š.

Brno – střed

Nejvíce katastrálních území, nejvíce nalezených nosičů – tzn. nejdelší jednání. Na zaslanou žádost o informace spolu s přílohou o 130 stranách mi reagovala vedoucí oddělení právního a organizačního a právnička stavebního úřadu s požadavkem na osobní schůzku. Jelikož na mě tam byly 4 zaměstnankyně stavebního úřadu, já si s sebou vzala na pomoc Veroniku. Moje vytištěná 130 stránková žádost ležela na stole a vypadala dost hustě, nebudu lhát. Nahrávání schůzky mi nebylo dovoleno, ale sdělení bylo jasné – žádost v takovém rozsahu není možné zpracovat, alespoň ne ve lhůtě, kterou jsem požadovala. Jo a kdyby ke zpracování došlo, náklady za zpracování by se vyšplhali do řádu desetitisíců. Aha, takže vystrašit a zahnat, aby holka dál nic neřešila. To ale ne. Nějaká data nejen do diplomky potřebuji, takže jak dál postupovat? Je toho hodně, to uznávám, ale jsou to přece nosiče (celkem 56 kusů) na jejich pozemcích!

Drobný fun fact – zaslané fotky jsou jim údajně k ničemu. Nemůžou mi věřit, že se na daném místě nosič skutečně nachází, muselo by proběhnout místní šetření a musel by to jít prověřit přímo na místo jejich úředník, ale lidí mají málo… Moment, ale to snad není můj problém ne? No, pokračujeme…

Domluvili jsme se následovně – původní žádost stáhnu, upravím ji pouze na nosiče na pozemcích ve vlastnictví Brna a pošlu ji znovu. Stalo se, tentokrát bez fotek a jen o 3 stránkách. Na oplátku mi byla taky zaslána jedna žádost, ehm, tedy výzva. Výzva k úhradě nákladů ve výši téměř 5 000 Kč. Několikrát zamrkám, jestli vidím dobře a je to tak. Spojuji se s Veronikou a ta mě propojuje s panem Vojtěchem Razimou ze společnosti Kverulant, který žádost podal znovu jménem společnosti a náklady za mě uhradil (ještě jednou velké díky!) a já získala odpověď – 24 z 56 dotazovaných nosičů nemá platné povolení.

Na schůzce padla zmínka i o tom, že dotazů ohledně billboardů jim chodí několik do roka. Paráda, ptám se, jestli mají tedy někde v nějaké tabulce alespoň nějaké informace, pokud jim žádosti chodí tak často. Haha, toto jim zákon neukládá, proč by si nějakou evidenci vedli. Ale jestli prý chci, můžu si na webových stránkách projít odpovědi na žádosti a získat tak alespoň  vzorek informací. To jsem i udělala a strávila jsem nad prohledáváním webových stránek krásné dva večery. A co jsem našla? Od roku 2013 cca 40 odpovědí na žádosti o poskytnutí informací, ke zbylým 142 nosičů mi to dalo odpovědi jen k hrstce z nich. Suma sumárum, Brno – střed = 42 nelegálně umístěných nosičů.

Co to tedy všechno znamená?

Z 272 nalezených nosičů je prokazatelně nelegálně umístěných 66. A z toho se jich právě 39 nachází na pozemcích Statutárního města Brna. Na Magistrát jsem zaslala ještě doplňující žádost, kde jsem se ptala na to samé jako v prvních žádostech adresovaných jednotlivým MČ. Statutární město Brno má uzavřené nájemní smlouvy na 25 kusů billboardů. Roční příjem v roce 2021 byl 574 986 Kč, v roce 2022 byl 601 233 Kč, to je cca 24 000 Kč na jeden billboard za rok. To je skoro 1 000 000 Kč z těch nelegálně umístěných na pozemcích Brna, které jsem našla jen já. Neprozkoumávala jsem celé Brno (zatím), těžko odhadnout, kolik by to bylo v rámci celého města, ale nebude to žádná malá částka. Ale jelikož jsem prošla tak cca desetinu MČ v Brně, předpokládám, že situace by ve zbytku měla být hodně podobná, hrubým odhadem by mohlo jít o minimálně 10 000 000 Kč a to už není málo…

Na webových stránkách jsem se snažila dohledat nějakou zprávu o činnosti Magistrátu města Brna. Ta buď není nebo neumím hledat pořádně, i to se může stát. Ale ze zkušeností tam jsem pochopila, že tak akorát člověka vždy odkáží na jiný úřad. 
A já se ptám – jak je možné, že v tom v dnešní době nemají pořádek? Byla jsem přepinkávána ze dveří do dveří, dodala jsem poměrně podrobná data a stejně dodnes nemám odpovědi ke všem, ke 122 nosičům nemám informace vůbec žádné. Je využívání např. excelovské tabulky tak moc složité?

Nejsou už někde nějaká data k dispozici? Ehm, ano jsou…

Skvělou práci v mapování nelegálních billboardů odvádí iniciativa Přidej se strhni to, která na svém facebookovém profilu má už skoro 8 tisíc sledujících. Prověřovat jednotlivé billboardy lze přes jejich webové stránky, kde se člověk dozví plno informací, jak při zjišťování legálnosti umístění postupovat. Jejich mapa Demolice Plakátova se postupně zaplňuje jednotlivými objekty. U každého billboardu je fotografie, souřadnice a podrobné informace o něm.

Mapa Demolice Plakátova od Přidej se a strhni to

I pro Brno existuje mapka, kde jsou billboardy vyznačeny a je k nim dané podrobnější info.

Mapa s umístním billboardů v Brně

I jiná města, například Plzeň, takové podobné mapy vytváří. Tady u té plzeňské je možné přes stručný formulář objekty přímo vkládat.

Mapa s umístěním billboardů v Plzni

Existuje již hodně příkladů dobré praxe, jak se v dalších městech v Česku či v zahraničí snaží s vizuálním smogem bojovat. Dočíst se o nich můžete i na této webové stránce.

Malé zamyšlení na závěr….

No nebylo by krásné, kdyby kompetentní úřady (možná všechny) využívaly něco podobného, měly informace dohromady na jednom místě a ještě k tomu propojené?

Zajímá i Vás téma nelegální reklamy, vadí Vám a chtěli byste proti ní něco udělat? Nebojte se napsat některému radnímu své městské části nebo magistrátu. Klidně jim přepošlete tento článek, řekněte, že Vám nelegální reklama vadí a zeptejte se, zda s tím bude vedení města něco dělat. Určitě sdílejte i dál, sledujte i nadále tyto stránky pro další informace, teprve začínáme 😉

A nyní si určitě nenechte ujít Window Pop Festival Brno 2023. Jde o festival věnovaný veřejnému prostoru a lidem ve městě. Propojuje udržitelný design, architekturu a umění přímo v centru Brna. Můžete se stavit na konferenci, kde vystoupí mimo jiné Zdeněk Jahn z Přidej se a strhni to s tématem ilegální reklamy.